Наша команда ефективно працює на фінансовому ринку з 2010 року

Фінансові послуги, що має право надавати ТОВ "ФК "Альтарес Фінанс"

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
надання послуг з фінансового лізингу
надання послуг
з факторингу
Ліцензія Нацкомфінпослуг видана на підставі розпорядження №2566 від 10.12.2019 року.

Ціна / тарифи на фінансові послуги


проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі від 25% річних

від 3% від операції факторингу

від 17% від операції на надання послуги з лізингу

Конкретний розмір ціни/тарифу відповідної фінансової послуги визначається в договорі про надання фінансової послуги за згодою сторін.
Захист прав споживачів:

Кожен споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» має право звернутися до ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» як надавача фінансових послуг, а ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» зобов'язане розглянути таке звернення у належний строк.

Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС» фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю ТОВ «ФК «АЛЬТАРЕС ФІНАНС».

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів
Національний банк України:
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: (044) 253-01-80
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Офіційний сайт: bank.gov.ua

Права споживачів фінансових послуг, закріплені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов’язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надати таку інформацію: відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню; перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів; перелік послуг, що надаються фінансовою установою; ціну/тарифи фінансових послуг; кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків; іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.
Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про: фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг; умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість; порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги; правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.
Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.