Наша команда ефективно працює на фінансовому ринку з 2010 року

Публічна інформація

Інформація про власників істотної участі у статутному капіталі ТОВ «ФК АЛЬТАРЕС ФІНАНС»


Фізична особа Костробій Юрій Петрович.
Частка в статутному капіталі Товариства - 90,00 %

Акціонерне товариство «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КАРДИНАЛ». код ЄДРПОУ:43858210. країна резиденства: Україна. частка в статутному капіталі товариства — 10,00 %.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Костробій Юрій Петрович, громадянин України.
Вищим органом управління є загальні збори учасників. Виконавчим органом товариства є директор: Щокін В’ячеслав Васильович.
Відокремлені підрозділи відсутні.
Наглядова рада не створювалась.