Наша команда ефективно працює на фінансовому ринку з 2010 року

Публічна інформація

Інформація про власників істотної участі у статутному капіталі ТОВ «ФК АЛЬТАРЕС ФІНАНС»


Фізична особа Костробій Юрій Петрович.
Частка в статутному капіталі Товариства - 80,00 %

Акціонерне товариство «закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КАРДИНАЛ». код ЄДРПОУ:43858210. країна резиденства: Україна. частка в статутному капіталі товариства — 10,00 %.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТАРЕС КАПІТАЛ», що діє від свого імені за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЕЙЛЕР», код ЄДРПОУ 42305106 (код ЄДРІСІ 23300723), країна резиденства: Україна. частка в статутному капіталі товариства — 10,00 %.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Костробій Юрій Петрович, громадянин України.
Вищим органом управління є загальні збори учасників. Виконавчим органом товариства є директор: Щокін В’ячеслав Васильович.
Відокремлені підрозділи відсутні.
Наглядова рада не створювалась.